Kemisk Massaframställning

Böcker, tidningar och tidskrifter, kataloger och handböcker, brevpapper, gratulationskort, kuvert, frimärken, kartongförpackningar, papper, etiketter, vävnader, papperstallrikar och muggar, hushålls- och toalettpapper, blöjor, tapeter. Dessa är bara några av de tusentals olika produkter som skapas av massa- och pappersindustrin.

Detta är en bransch som är beroende av en effektiv och pålitlig produktion, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Ska utrustningen kunna arbeta kontinuerligt i media som är starkt korrosiva, trögflytande, under höga tryck och temperaturer och ibland väldigt erosiva, ja då måste utrustningen hålla högsta kvalitet då ett haveri i processen kan leda till stora kostnader.

Vi skapar extraordinära flödeslösningar

Flowserve NAF har en unik bredd av vridande regler-, on/off- och manuella ventiler för nästan alla applikationer inom massa- och pappersindustrin.

Vi arbetar nära våra kunder och utvecklar och tillverkar även specialvarianter mot specifika användarkrav. Vi har faktiskt gjort det i mer än ett sekel – de allra första NAF-ventilerna utvecklades i nära samarbete med kunder så tidigt som 1899. Så redan från början har vi förstått de krav och utmaningar som finns inom massa- och pappersindustrin.

Massa- och pappersindustrin håller även på att förändras. Den är en viktig del av omställningen till mer klimatsmarta lösningar eftersom skogsråvaran är en förnyelsebar resurs. Redan idag tillverkas textiler baserade på träfibrer, biobränslen från restprodukter ersätter fosila bränslen, kolfiber börjar tillverkas från restprodukten lignin. Allt detta och många fler produkter kommer vi att se framöver. Nya processer innebär nya krav på våra produkter. Därför fortsätter vi att utveckla våra produkter tillsammans med våra kunder för att se till att deras processer också i framtiden fungerar utan problem.

Flowserve NAF är idag globalt representerade och har en bred kundbas som litar på våra produkter. 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. År efter år.

Massabruksillustrationen publicerad med tillstånd av ANDRITZ.

Klicka på bilden för att undersöka hur Flowserve NAFs produktlösningar kan bidra till att öka produktiviteten både i fiberlinjen och i återvinningsprocessen hos en kemisk massafabrik.