Sodapanna

Den tjocka svartluten från indunstningen förbränns i sodapannan- en stor ångpanna. Denna process har två mål:
  • Att generera ånga för användning i bruket genom att förbränna organiskt material
  • Att återvinna kemikalier från kokningsprocessen

Under förbränningen bryts reaktionsprodukterna mellan lignin och kokkemikalier ned så att ytterligare behandling kan omvandla kemikalierna till ny koklut. De oorganiska kemikalierna omvandlas till en smälta och samlas i botten av ugnen. Den innehåller bland annat natriumkarbonat (Na2CO3) och natriumsulfid (Na2SO3). Smältan strömmar ut och löses i smältlösaren med  s.k. svaglut  från vitlutsframställningen. Den vätska som man får ut från smältlösaren kallas grönlut.

Ångan som produceras i återvinningskedjan är ekonomiskt viktig för massabruket. Det ger tillräckligt med värme för att täcka behovet i massaprocessen och ofta finns det tillräckligt med ånga för att producera elektrisk energi i en ångturbin. Speciellt i nyare och större massafabriker är elenergin betydelsefull och överskottsenergi kan säljas på den öppna marknaden. Eftersom utgångsmaterialet (dvs trä) är förnybart, betraktas detta som ”grön energi”.

Tryck för större bild.

Exempel på NAF-ventiler som används i denna process

  • NAF Setball V-ports kulsektorventil för reglering- svartlutsinsprutning, s.k. lutsprutor, retur av lutar, nivåreglering på tankar
  • NAF Duball DL fullopps kulventil- oklarnad grönlut, svartlut, svaglut
  • NAF Torex trippeleccentriskt vridspjällsventil- vatten och kondensat till tank
  • NAF Turnex pneumatisk manöverdon- för all användning på NAFs vridande on/off- och regler-ventiler