Indunstning

När den utspädda svartluten lämnar tvättdelen har den cirka 15% torrhalt. Genom förångning måste torrhalten  öka till minst 60% för att göra den brännbar. Denna process kallas indunstning.

Genom en rad indunstare – i grunden värmeväxlare – som arbetar vid gradvis lägre tryck, används ångan från ett steg för att värma nästa steg. Normalt sker indunstning i sex eller sju steg, ofta kallade effekter. Ånga vid tryck går in i den första effekten. Trycket och temperaturen sjunker från effekt till effekt. I exemplet pumpas den svaga svartluten in i den fjärde effekten och den tjocka svartluten avlägsnas från den första.

Kondensatet från den första effekten är ren och går tillbaka till matarvattentanken. Kondensatet från de andra stegen kan användas i andra delar av processen, t.ex.som tvättvatten. Ej kondenserbara gaser avlägsnas och extraheras och bränns.

Den tunna svartluten innehåller råtallsåpa, som bör separeras och återvinnas för produktion av tallolja – en produkt för den kemiska industri och som också kan användas för att göra biobränslen.

Tryck för större bild.

Exempel på NAF-ventiler som används i denna process

  • NAF Setball V-ports kulsektorventil för reglering- reglering av svartlut med torrhalter upp till 85%, reglering av kondensat, reglering av mellantrycksånga till indunstarna, vatten till överhettad ånga
  • NAF Duball DL fullopps kulventil- svartlutsapplikationer med en torrhalt upp till 75% (reglering och on/off).
  • NAF Turnex pneumatisk manöverdon- för all användning på NAFs vridande on/off- och reglerventiler
  • NAF Check spjällbackventil- allmän användning på massa-, ång- och svartlutsledningar
  • NAF Triball tredelad, fullopps kulventil- dränageventil, provtagningsventiler
  • NAF Serie 48 kilslidsventil- användning på tankar