Tvättning och Sileri

Tvättning

Tvättning av massan är den vanligast förekommande processteget under massaframställningen.

Tvättprocessen är utformad för att separera svartluten från massafibrerna så effektivt som möjligt med minst utspädning av luten. Den utrustning som används kan vara tvättfilter, tvättpressar, kontinuerliga diffusörer etc.

Tvättning sker också i den lägre delen hos en kontinuerliga kokaren, efter syrgasdelignifiering, samt i de olika blekstegen.

Tryck för större bild.

Sileri

I sileriet tar man bort okokt flis, stora kvistar, fiberbuntar (spet), sand och stenar.

Flera typer av utrustning kan användas. Dessa arbetar med olika principer som t.ex filtrering, centrifugalkrafter eller fluidiserade bäddar.

I de flesta silerier, avvisas den s.k. rejekten i en sekundär sil medan den s.k. accepten återcirkuleras till den primära silen. Två silar kopplade på detta sätt sägs fungera i kaskad. Del av rejekten kan gå tillbaka till kokaren för återkokning eller till förbränning, medan andra delar, t.ex sand, avskiljs i en separator.

Exempel på NAF-ventiler som används i denna process

  • NAF Duball DL fullopps kulventil- applikationer på massaledningen, rejektledningar, ventiler för trumfilter, kylvatten, tätningsvatten, rejektavskiljning
  • NAF Trunnball DL fullopps lagrad kulventil- applikationer på massaledningen, retur från filtrattank
  • NAF Setball V-ports kulsektorventil för reglering, MC-pulp version – Matning till tvättsteg
  • NAF Setball V-ports kulsektorventil för reglering – svartlutstvätt, matning till kvistavskiljare, rejektventiler, circulation av filtrat
  • NAF Torex trippeleccentriskt vridspjällsventil- vatten med fibrer to tankar och bypass, avstängning av vakuumtank, matning till silplåtar, ventiler för utspädningspumpar, ventiler för filtratpumpar
  • NAF Turnex pneumatisk manöverdon- för all användning på NAFs vridande on/off- och regler-ventiler
  • NAF Duball DL Pocketventil– sandavskiljning för separator, rejektavskillning
  • NAF Duball DL Keramkulventil för reglering- koncentrerad magnesiumsulfat
  • NAF Check spjällbackventilallmän användning på massa-, ång- och svartlutsledningar
  • NAF Triball tredelad, fullopps kulventil- dränageventil, provtagningsventiler