HemApplikationerKemisk MassaframställningFiberlinjenSyrgasdelignifiering och Blekeri

Syrgasdelignifiering och Blekeri

Sulfatmassa är brun i färgen som ett resultat av den kemiska behandlingen som löser upp ligninet. Blekeriet förändrar färgen på massan genom att behandla den i flera steg med olika kemikalier, inklusive syre, peroxid och klordioxid. Eftersom sulfitmassa är betydligt ljusare kan den användas för tidningspapper (och andra tillämpningar) utan blekning.

Antalet, och ordningen på, de använda stegen varierar beroende på den avsedda användningen av massan, liksom med vilken typ av trä som används. En blekningssekvens – en serie av olika bleksteg – beskrivs med en internationellt accepterad terminologi, där varje steg eller blektorn har en bokstav som indikerar vilken kemikalie som används. Några av de mest använda blekstegen är:

D = Klordioxidsteg

E = Alkalisteg

O = Syrgassteg

P = Peroxidsteg

Varje bleksteg består i grunden av tre delar: en mixer, ett blektorn och en tvätt.

Syrgasdelignifiering (ofta kallad syrgasblekeri) föregår vanligtvis blekeriet. Detta processteg placeras vanligtvis mellan sileriet och tvättanläggningen.

De flesta blekningskemikalier kan köpas färdiga för att användas och levereras med väg eller järnväg. Klordioxid måste emellertid tillverkas i massafabriken, eftersom den är för farlig att transportera. Den är extremt giftigt och instabilt och kan explodera i höga koncentrationer.

Många blekmedel är mycket frätande. Rör, pumpar och ventiler tillverkas därför av glasfiberförstärkt plast, syrafast höglegerat stål eller titan.

Blekningsprocessen. Tryck för större bild.

Exempel på NAF-ventiler som används i denna process

  • NAF Setball V-ports kulsektorventil för reglering, MC-pulp version – reglering av MC-massa (MC=medium consistency)
  • NAF Setball V-ports kulsektorventil för reglering- svartlutstvätt, reglering av vitlutsfiltrat , kemikaliebehandlat vatten till reaktorer, syra till matningspump, utspädning I fallrör (“dropleg”), klordioxid till D-steg (titan), reglering av klordioxidvatten (Z-trim)
  • NAF Duball DL fullopps kulventil- matning till massatorn för klordioxidblekt massa (titan) , oxiderad vitlut till kylning, tätningsvatten, tryckreglering av mellantrycksånga (Z-trim), avstängningsventil för syra till matningspump (Hastelloy)
  • NAF Trunnball DL fullopps lagrad kulventil- matning till massatorn för klordioxidblekt massa (titan), tryckavlastning för reaktorer, massa i alkalisteget
  • NAF Torex trippeleccentriskt vridspjällsventil- svartlutstvätt, backspolning och tömning till kylning,
  • NAF Turnex pneumatisk manöverdon- för all användning på NAFs vridande on/off- och regler-ventiler
  • NAF Check spjällbackventilallmän användning på massa-, ång- och svartlutsledningar
  • NAF Triball tredelad, fullopps kulventil- dränageventil, provtagningsventiler