ADS – Automatisk generering av måttritningar

ADS är ett online-verktyg som kan användas för att skapa måttritningar för många av Flowserves produkter, bl.a NAFs produkter. Välj vilken produktkombination du vill ha som måttritning, välj utskriftsformat så som PDF, DXF eller 3D-format. ADS tar hand om din begäran och du får ett mejl tillbaka med den begärda ritningen eller 3D-filen.