Kokeri

Det finns två huvudprocesser som används vid kokningen - sulfat och sulfit- för att producera massa med specifika egenskaper.

Båda processerna är i grunden samma. I båda fallen impregneras träflisen med kokvätska (kallad vitlut), upphettas under tryck till 130-170 ° C och hålls vid den temperaturen under en angiven period. Därefter sänks trycket och temperaturen och massan blåses eller pumpas ut ur kokaren.

Det finns två huvudtyper av kokare- den kontinuerliga kokaren och den satsvisa kokaren (oftast kallad batchkokare). Kokningsprocessen för båda typerna av kokare är väldigt lik och varje typ har sina fördelar, de flesta nya massabruk runt om i världen är nu byggda med kontinuerliga kokare.

Satsvisa (batch) kokare

Klicka på bilden för att läsa mer.

Kontinuerliga kokare

Klicka på bilden för att läsa mer.