Vitlutframställning

Vitlutframställning är den sista delen av återvinningsprocessen - den kallas kaustiseringsprocessen. Här omvandlas natriumkarbonatet i grönluten till natriumhydroxid (NaOH) genom reduktion med bränt kalk (CaO).

Samtidigt bildas s.k. mesa (kalciumkarbonat CaCO3) som separeras och tvättas, filtratet är s.k. svaglut. Vi har nu ny kokvätska som kallas vitlut (även om den faktiskt är något gul). Den tvättade mesan bränns i en mesaugn vid hög temperatur för att producera bränd kalk igen.

Mesaugnen drivs ibland med olja, men oftare med trärester. Dessa rester torkas först och pulveriseras eller avgasas innan de matas in i ugnen. Mesaugnen är en stor horisontell stålcylinder med en diameter på 2-4 meter och en längd på 40-120 meter. Cylindern roterar vid 1-3 varv per minut med en lutning på 2-30° mot brännaren.

Några av de svåraste applikationerna för ventiler i ett massabruk finns i vitlutframställningen. Grönluten är mycket erosiv och har en stark tendens att kristallisera och skapa beläggningar på alla fuktiga ytor på en ventil. En annan svår och mycket erosiv applikation är reglering av mesaslammet in till mesaugnen.

Tryck för större bild.

Exempel på NAF-ventiler som används i denna process

  • NAF Duball DL fullopps kulventil- oklarnad grönlut, klarnad grönlut, vitlut, kalkslam, myrsyra, metanol, brännolja till mesaugn, naturgas till mesaugn, brandvatten
  • NAF Duball DL Keramventil för reglering- reglering av mesa
  • NAF Setball V-ports kulsektorventil för reglering- Kylvatten, kemikaliebehandlat varm vatten, reglering av lågtrycksånga, reglering av metanol, reglering av brännolja till mesaugn
  • NAF Trunnball DL fullopps lagrad kulventil- reglering av lågtrycksånga
  • NAF Turnex pneumatisk manöverdon- för all användning på NAFs vridande on/off- och regler-ventiler