Kontinuerliga kokare

Här matas flis och lut in i  en trycksatt kokare. Innehållet upphettas av olika cirkulationssystem när det rör sig nedåt genom kokaren. Den kokta och delvis tvättade massan matas ut från kokarens botten.

Den förbrukade kokvätskan (svartlut) separeras av silar i kokaren och leds till flashtankarna, där trycket sänks till under ångbildningstrycket. Den genererade ångan används för att basa och förvärma flisen och svartluten skickas till indunstningsprocessen.

Kontinuerliga kokare är till övervägande del baserade på sulfatprocessen (ofta även kallad kraftprocessen eller kraftmassan)

Tryck för större bild.

Exempel på NAF-ventiler som används i denna process

  • NAF Duball DL fullopps kulventil- flisfyllning till kokaren, blåsventil, kokarens toppcirkulation, vitlut till kokaren, kokarens tryckhållning
  • NAF Trunnball DL fullopps lagrad kulventil- flisfyllning till kokaren, matning av mellantrycksånga till kokaren, avstängning av tömningsledning
  • NAF Setball V-ports kulsektorventil för reglering- matning av mellantrycksånga till kokaren, reglering av lågtrycksånga till kokaren,
  • NAF Torex trippeleccentriskt vridspjällsventil- växelventil för silning, dränageventil
  • NAF Turnex pneumatisk manöverdon- för all användning på NAFs vridande on/off- och regler-ventiler
  • NAF Duball DL Pocketventil– sandavskiljning för separator
  • NAF Check spjällbackventilallmän användning på massa-, ång- och svartlutsledningar
  • NAF Triball tredelad, fullopps kulventil- dränageventil, provtagningsventiler
  • NAF Serie 48 kilslidsventil- användning för avstängning på tankar