NAF NYHETER    
       
 

‹09-04-2015›
NAF AB utvald som leverantör av regler- och automatiserade on/off-ventiler till Klabin's nya stora massabruk i Brasilien

LINKÖPING, 9:e april, 2015- NAF AB, sedan 2002 en del av Flowserve Corporation, har blivit utsedd som huvudleverantör av samtliga kulsektorventiler, kulventiler och vridspjällsventiler för Klabin’s nya stora massabruk (Projekt Puma) i staden Ortigueira, i södra Brasilien. Totalt mer än 1500 regler- och automatiserad on/off-ventiler levereras från Flowserve NAF i Linköping i samarbete med Flowserve i Brasilien. Läs hela pressmeddelandet under "Read more"

  Read more ››