NAF NYHETER    
       
 

‹05-12-2014›
Flowserve NAF erhåller SIL 3 certifiering för ventiler och manöverdon

Flowserve NAF har blivit certifierade av exida för följande produkter: NAF Duball DL, NAF Setball, NAF Trunnball DL, NAF Torex and NAF Turnex. Produkterna har blivit bedömda i enlighet med relevanta krav enligt IEC 61508:2010 Del 1-7. Produkterna möter kraven enligt nivån: Systematic Capability SC 3 (SIL 3 Capable).