NAF NYHETER    
       
 

‹06-09-2013›
NAF AB inleder samarbete med Gustaf Fagerberg AB


För att nå ut till industrier utanför Papper & Massa har NAF inlett ett samarbete med Gustaf Fagerberg AB på den svenska marknaden. Fagerberg kommer att representera våra reglerventiler till industrier utanför Papper & Massa. Denna affärsutveckling kommer att vara positiv för NAF och Fagerberg där vi gemensamt kan erbjuda denna marknad ett bredare produktprogram.